AACIC - Osteopatia en cardiopatia

Com pot ajudar l’osteopatia a un nen amb cardiopatia?

Si l’osteoatia ja és una eina útil per acompanyar als nens en el seu creixement, encara més important és l’aportació osteopàtica en aquest nens tan especials.

En la majoria de casos i degut a les múltiples intervencions a les que es veuen sotmesos, l’estructura òssia i muscular de la caixa toràcica es veu afectada.

Les toracotomíes i esternotomíes creen grans cicatrius, aquestes cicatrius actuen com a politges creant adaptacions dels ossos i els músculs que estan creixent, així com del sistema visceral.

La sobretensió a la que es veu sotmés el cos a causa de les intervencions fan que el sistema de deglució i fonació treballi sota molta tensió i això enlenteix el seu desenvolupament.

El treball de l’osteòpata consisteix en acompanyar aquests petits herois a alliberar el cos d’aquestes tensions d’una manera més ràpida.

Posem especial atenció a l’estèrnum, les costelles, el diafragma i l’equilibri del cap i el coll. Tot i això, tenim present que cada cas és diferent i únic i atenem individualment cada nen segons les seves necessitats.

Mitjançant el joc treballem amb pressions suaus i estiraments sobre les estructures que volem alliberar.

El nen rep un tractament dolç i no invasiu. L’objectiu principal del tractament és restablir la mobilitat dels teixits, facilitar un creixement simétric del crani, la mandíbula i especialment la columna.

Així mateix treballem per reduïr tensions i preparar el cos si futures intervencions fossin necessàries.